תקנון

ברוכים הבאים לאתר עריסה שמתלבשת
תוכן האתר והתקנון מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ההתייחסות הנה לשני המינים..
האתר משמש חנות וירטואלית המופעלת ע"י  עריסה שמתלבשת. להלן "בעלי האתר
האתר הוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה/או מי מטעמה.
ניתן לפנות בכל שאלה במייל או בטלפון: 
04-8377684 , 055-6649434, shemitlabeshet@gmail.com
שעות הפעילות של עריסה שמתלבשת הן: א-ה בשעות :9.00-17.00.
מושגים בתקנון:
המוצרים: הם עריסות ומוצרים שונים.
ימי עסקים: אינם כוללים ימי שישי, ערבי חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.
לקוח :הוא כל אדם המשתמש באתר, בתכנים ובשירותים שבו, כולל רכישת מוצרים, לרבות צד שלישי.
תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות באתר והוא בלבד מסדיר את הגדרת היחסים בין החברה ללקוח.
גלישה באתרו/או פעולות באתר דינן כהסכמת הלקוח לקבל את הוראות התקנון.. 
בעצם השימוש, הגלישה, הרישום לרשימות התפוצה וביצוע הרכישות באתר אתה מצהיר כי:
את/ה מעל גיל 18
קראת והבנת את התקנון והסכמת אליו
עצם השימוש, הגלישה וביצוע קניות באתר מאפשרת להנהלת האתר לשלוח אליך או אל הלקוח חומרים פרסומיים לגבי מוצריה ושירותיה. הפרסום יכול שיהיה באמצעות דואר אלקטרוני או דואר רגיל, הודעות סמס, רשתות חברתיות שונות או כל מדיה ואמצעי אחר שתמצא החברה לנכון.
אם הלקוח מבקש להסיר עצמו מרשימת התפוצה, יוכל לעשות זאת באמצעות מייל ומייל אישור שקיבל.
כללי: 
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא הודעה מוקדמת.
 אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה.
מחירי המוצרים כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי משלוח.
תמונות המוצרים באתר משמשות להמחשה בלבד.
החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם או פרסומם מופיע באתר.
מגוון המוצרים המוצג באתר עשוי להשתנות מעת לעת. אופן הצגת המוצרים באתר נקבע ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של רימייק קיט..
מחירי המוצרים שיפורסמו באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. 
במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה. במקרה של סירוב ו/או ביטול הזמנה ע”י החברה – יקבל הלקוח הודעה בהקדם האפשר. 
במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי או שגיאות שנעשו בתום לב, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה. במקרה של סירוב ו/או ביטול הזמנה ע”י החברה – יקבל הלקוח הודעה בהקדם האפשרי במייל..
הזמנת מוצרים
על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות שיחת טלפון.
ביצוע הזמנה
הקלדה של הזמנה באתר עריסה שמתלבשת אפשרית בכל שעות היממה.
רכישת מוצרים באתר תתאפשר דרך מילוי הטופס באתר..
לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת..

רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי עריסה שמתלבשת
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר ,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח ולחיוב.. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידינו.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה..

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין..
 כמו כן עבור המשלוח החוזר ישלם הלקוח עבור המשלוח ויבחר את חברת השליחויות הטובה בעיניו..
החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את האפשרות להזמנת מוצרים או לבטל הזמנות בכל מקרה בו:
א. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקיו/או עבירה על הוראות הדין.
ב. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון בין הלקוח לחברה
ג. הלקוח ביצע מעשה שיש בו בכדי לפגוע בחברה או מי מטעמה או בצד שלישי או בלקוחות אחרים או בפעילות תקינה של האתר.
ד. כרטיס האשראי או אמצעי התשלום של הלקוח הוגבלו או נחסמו לשימוש.
ה. מכל סיבה אחרת שהחברה מצאה לנכון, ע"פ שיקול דעת סביר.

אמצעי התשלום

באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך….
שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.
מועד אספקה
המוצרים השונים יסופקו בחנות המפעל או באמצעות חברות שליחים שאנו עובדים איתם.

המשלוח אמור להגיע עד 5 ימי עסקים. (ימי עסקים: אינם כוללים ימי שישי, ערבי חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון).
יודגש בזאת, כי זמני האספקה אינם ניתנים לבקרה ע”י חברתנו ואינם בשליטתה והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד החברה עקב שיבושים באספקה.

אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם חברתנו מחירים ותשלומים

חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר..
החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה המחירים ודמי המשלוח המוצגים באתר האינטרנט תקפים לרוכשים דרך אתר האינטרנט בלבד.
  ביטול עסקה ומדיניות החזרה
על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוותו להזמנה. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון על הלקוח להודיע על כך טלפונית באופן מידי. אנו נטפל בבעייתו של הלקוח כפי שדורש החוק.

ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן (בכפוף ל"חוק הגנת הצרכן")ולא נעשה בהם שימוש  לאחר סיכום טלפוני עם נציגינו, וקבלת מייל אישור.
ההודעה תכלול: את שם הלקוח, מספר תעודת הזהות שלו ואת תאריך ומספר ההזמנה..
במקרה זה תשיב החברה ללקוח את התמורה ששילם בניכוי דמי המשלוח, צורת תשלום הזיכוי תהיה זהה לצורת התשלום בעת הקנייה.
לאחר בירור פנייתך יש להחזיר את המוצר באמצעות חברת השליחים שתבחר  לכתובת אשר תינתן לך.. 
במידה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם חברתנו ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה – לא יהיה זיכוי על המוצר.
 במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי
החזרה או דמי טיפול.. .
חשוב לציין כי כל המוצרים נבדקים לפני שילוח. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981

תנאים נוספים
הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה, החברה לא תעביר את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
פרסום
באופן אוטומטי, ברכישת מוצרים הנך ניכנס למערכת הדיוור שלנו ולכן, אם אינכם מעוניינים לקבל מאיתנו דיוור בנוגע למבצעים או כל מידע 
יש ללחוץ על הכפתור הייעודי בתחתית ההזמנה

דין ושיפוט
הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.
כללי
בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, נבצר יהא החברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא החברה  רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני..
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר..
אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי לוודא שמידע שמופיע באתר הינו מדויק ומעודכן. אנו שומרים את הזכות לעדכן מידע זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נהיה אחראיים לכל נזק שיגרם בעקבות מידע שאינו מדויק או שחסר באתר.
על ההתקשרות בין הלקוח לבין עריסה שמתלבשת ובמסירת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
עריסה שמתלבשת אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר עריסה שמתלבשת/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו. 
רכישה המתבצעת ע”י קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר ע”י צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע ע”י צד ג’ כלשהו תוך שימוש הלקוח עריסה שמתלבשת וכד.
הלקוח פוטר את עריסה שמתלבשת מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר..
עריסה שמתלבשת לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב "רימייק קיט" ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם  לעריסה שמתלבשת והכול בכפוף לאחריות החלה ע”פ כל דין..
הקניין הרוחני באתר עריסה שמתלבשת בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגראפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של עריסה שמתלבשת או של צדדים שלישיים ש עריסה שמתלבשת קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
עריסה שמתלבשת שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה..
 אזכור בקטלוגים שונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם..
האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, השימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב עריסה שמתלבשת.
בברכה,              
צוות עריסה שמתלבשת  
למידע נוסף הינך מוזמן\ת ליצור עמנו קשר בשעות הפעילות. אנו פה לשרותך
לייעוץ ומידע נוסף 077-5052018

צריכים עוד מידע?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם